NZlijn Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Functie: Directievoerder met toezicht

Projecten:

NZlijn (Amsterdam)

C1.3.3.4; verlagen Nieuwe Leeuwarderweg en 3 viaducten.

C1.4; 700m in-situ tunnel.

C9; 2500m open tunnel constructie.

 

 

 

 

 

Mei. ’04 – Dec. ’06

Meerdere projecten gedraaid

Functie: Uitvoerder

Projecten: Kofferdam (Huizen);

gekoppelde damwanden met metselwerk incl. bogen.

 

Kademuur (hoofddorp);

damwandscherm te prefab betonschorten incl. metselwerk.

 

Keerwand IJburg (Amsterdam);

in-situ keerwand bekleed met natuursteen metselwerk.

 

Renovatie bruggen over de Drecht en de Leidschevaart (N 207);

betonreparaties en vernieuwen voegconstructies

Mei. ’01 – Mei. ’04

Van Hattum & Blankevoort

Functie: Uitvoerder

Projecten: Tramtunnel (Den Haag);

voorbereidende werkzaamheden t.b.v. werken onder verhoogde luchtdruk.

 

HSL Drechtse Steden (Barendrecht);

fabriceren, afzinken en afmonteren van 2200m tunnelelementen.

 

 

 

 

Mrt. ’99 – Mei. ’01

Compeer

Functie: Uitvoerder

Projecten:

kleinschalige grond-, riolerings- en bestratingswerken

 

 

 

 

 

Okt. ’96 – Mrt. ‘99

Ballast Nedam International

Functie: Uitvoerder

Projecten: Reparatie aanlegsteiger Shell (Port Dickson, Maleisië);

vernieuwen deel ondersteuningsconstructie en dek terwijl steiger in gebruik was.

 

Koelwater inlaat kolenenergiecentrale (Kapar, Maleisië);

betonconstructie op zeebodem.

 

Aanlegsteiger kolenenergiecentrale (Paiton, Oost Java Indonesië);

nieuwbouw in-situ steiger incl. dek.

Okt. ’96 – Mrt. ‘99

Van Hattum & Blankevoort

Functie: Uitvoerder/werkvoorbereider

Projecten: Onderdoorgang spoor (Woerden);

langzaam verkeer in-situ tunnel met ingeschoven dek.

 

Perron 7 Utrecht CS;

langzaam verkeer tunnel onder 12 in dienst zijnde sporen met SDK-liggers en na gespannen dek.

 

Renovatie Heinenoordtunnel (Rotterdam);

betonreparaties en aanbrengen brandwerende bekleding.

 

Geluidscherm (Zwijndrecht);

vanaf het spoor aanbrengen van 3 verschillende geluidschermen.

Aug. ’92 – Aug. ’93

Dirk Verstoep

Functie: Assistent uitvoerder

Project: Waterzuivering (Vogelenzang);

betonconstructie met stalen doorvoeren.