De kennis, ervaringen en inzichten die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld bij toonaangevende civiel technische bouwondernemingen, bij complexe en gecombineerde projecten heb ik gebundeld in een nieuwe dienst; Civieltechnisch advies.

Hoe goed beide partijen een project ook hebben voorbereid, er blijven zich altijd onverwachte zaken voordoen tijdens de uitvoeringsperiode. Dit zou kunnen leiden tot verstoring van de goede relatie en verstandhouding tussen directie en aannemer, tot een onacceptabele verlenging van de bouwtijd of een extreme verhoging van de totale (bouw)kosten.

Dit kan worden voorkomen.
In de diverse stadia van een project, kunnen mijn adviezen bijdragen aan een beter eindproduct.
Ook voor de directievoering tijdens de bouwfase van complexe of politiek gevoelige civiel technische projecten ben ik inzetbaar.